سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 281
دوشنبه 30 مهر ماه 1397
نسخه 97.06.04
 
 

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

در صورت عدم انتقال شهریه به سامانه سیدا مراحل ذیل را انجام دهید
1-وارد پروفایل خود شده در قسمت مالی کلیک کنید
2- روی گزینه پرداخت ناموفق کلیک کنید.
4- روی گزینه پرداخت ناموفق مربوط به تاریخ و زمان پرداخت خود کلیک نمایید.
5- درصورت مشاهد انتقال مبلغ با موفقیت به حساب مالی شما واریز خواهد شد.
ردیف عناوین امور آموزشی زمان بندی
1 اعلام دروس ارائه شده نیمسال اول 98-97 در سامانه سیدا 97/6/7
2 شروع ثبت نام 97/6/12
3 ثبت نام دانشجویان میهمان 97/6/17 لغایت 97/6/21
4 حذف و اضافه 97/7/7 لغایت 97/7/12
5 تعداد هفته های آموزشی 16 هفته
6 پایان کلاس ها 97/10/13
7 امتحانات پایان ترم (به جز روزهای تعطیل و جمعه 97/10/15 لغایت 97/10/27

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.